મહાવીર ગ્રુપ દ્રારા આયોજીત રોયલ લોકોનો રોયલ વેકેશન મેલા પરિવાર સાથે ભરપૂર મનોરંજનનું એકમાત્ર સ્થળ

સુરત: રોયલ મેળો જેમાં ઝાકમઝળ રોશનીથી ભરપુર આકર્ષક વિશાળ પ્રવેશદ્વાર અને ભવ્યાતીભવ્ય થ્રીડી ડેકોરેશન ગેટ, વિશાળ પાર્કિંગની સુવિધા સાથે સિકયુરીટીની કડક વ્યવસ્થા, સીસીટીવી કેમેરા દ્વારા સમગ્ર મેળાનું મોનીટરીંગ, મિત્રો, સ્નેહીઓ, … Read More