બ્રાન્ડેડ કંપનીની નકલ કરી મિનરલ વોટર વેચવાનો પર્દાફાશ

ક્લીયર વોટરના અધિકારીઓ અને વરાછા પોલીસે ભાજીયાવાલા ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ ખાતે ધમધમી રહેલા પ્લાન્ટ પર દરોડો પાડયો પ્લાન્ટ માલિક સામે કોપી રાઈટ ઍક્ટ હેઠળ નોંધાયો ગુનો સુરત. શહેરના વરાછા વિસ્તારમાં મિનરલ … Read More