ધોરણ 10માં સ્કોલર ઈંગ્લિશ એકેડમીનું 100% પરિણામ, ગુંજન ખેમાણીએ 90.8% પ્રાપ્ત કર્યા

12 સાયન્સમાં શાળાનું 100% પરિણામ, અયાન કાકડિયાએ 98.6%, ધીરજ બૈદે 93.2%, કવાની બંગાળીએ 93% મેળવ્યા છે.
12માં કોમર્સનું 94% પરિણામ રહ્યું
તેજસ્વીની ઠાકરેએ 94.6%, તનિષ ભટનાગરએ 93.8%, હર્ષલ જૈને 90% પ્રાપ્ત કર્યા છે.

શાળાના આચાર્ય મહેન્દ્ર તાયડેએ પ્રસન્નતા વ્યક્ત કરી હતી, મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી રાજેશ મહેશ્વરીએ જણાવ્યું હતું કે,